Aanmelden Introductietraining SE

Informatie

Graag delen wij onze kennis en expertise! Wilt u ook praktisch aan de slag met SE? Binnenkort geeft Eline van den Hombergh een introductietraining over de essenties van SE.. Aan de hand van de leidraad SE en projectvoorbeelden behandelt ze de theorie en laat ze u oefenen in de praktijk.

Wat komt er aan bod?
  • Essenties en de werkwijze
  • Analyseren van de klantvraag
  • Iteratief specificatie- en ontwerpproces
  • Verifiëren en valideren
  • Relatie met contracteren
  • Do's and Don'ts bij toepassing SE


Praktische informatie:
Tijd:        09:00 - 17:00 uur (inclusief catering)
Prijs:      € 695,-- (excl. btw)
Locatie: Vendelier 57C, te Veenendaal

Dit is het aanmeldformulier voor de introductietraining SE.