Complexe processen inzichtelijk maken

Matthijs werkt in de (civiele) techniek omdat hij energie haalt uit de transformatie van een ontwerp naar een fysiek object. Hij werkt gestructureerd en resultaatgericht op basis van Systems Engineering. Deze werkwijze is voor Matthijs geen optie, maar een vanzelfsprekendheid om kwaliteit te leveren. Hij is geïnteresseerd in zowel de technische als procesmatige kant van projectenwerk. Dat draagt bij aan een integraal goed product, waaruit blijkt dat hij verder kijkt dan zijn eigen discipline binnen het project. Matthijs is enthousiast en gedreven om doelen efficiënt en effectief te behalen.

In projecten benut Matthijs zijn sociale kwaliteiten om een positieve bijdrage te leveren aan de samenwerking in het team. Ook komt het vaak voor dat hij – vanuit zichzelf – projectleden coacht op het gebied van SE en UAVgc. De proactieve houding van Matthijs zorgt ervoor dat hij altijd zoekt naar verbetering van bestaande processen.

Matthijs Kluis (1987) haalde zijn bachelor Civiele Techniek en zijn master Construction Management & Engineering in Delft. Hij startte als adviseur Systems Engineering bij Arcadis en heeft daar onder andere ervaring opgedaan in diverse weg- en railinfra-projecten. Binnen de technische discipline coördineerde hij vaak de totstandkoming van de Vraagspecificatie. Voor een van zijn projecten blijft hij dat doen, ondanks de overstap naar 2ndSense. Voorts had hij een actieve rol in de ontwikkeling van Bouw Informatie Management (BIM).

LinkedIn

 

Matthijs_zww_6175