Samen resultaten behalen

Johan werkt graag in een enthousiast team aan projecten die leiden tot een zinvolle maatschappelijke bijdrage. Zijn technische achtergrond is Industriële Automatisering maar hij is vooral een generalist die in staat is om in multidisciplinaire projecten de verschillende disciplines aan elkaar te verbinden. Naast expliciet werken volgens Systems Engineering ziet hij het belang in van goede samenwerking met alle bij het project betrokken partijen. Hij investeert pro-actief in de goede sfeer en samenwerking door verbindingen aan te gaan, ruimte te geven en te focussen op de projectdoelstellingen.

Johan (1968) studeerde Autotechniek aan de Hogeschool Arnhem. Hij heeft veel ervaring als projectleider, technisch manager en projectmanager vooral in infrastructurele projecten. Hij heeft gewerkt aan projecten voor Rijkswaterstaat, Schiphol, provincie Flevoland en diverse opdrachtnemende partijen.                                                                                                                                                                                              LinkedIn