Betrokken en passie voor lerende organisaties

Toegewijd en oog voor de omgeving dat is wat Elske kenmerkt. Ze heeft gevoel voor bestuurlijke- en maatschappelijke verhoudingen en kan helder onderliggende structuren blootleggen. Interessant vindt Elske vooral de raakvlakken tussen mens en techniek. Het liefst beweegt zij zich in een omgeving waarin zowel systemen als het gedrag van mensen onderwerp van verandering zijn. 

Maatschappelijk relevante projecten maken Elske enthousiast. In samenwerking met klant en stakeholders zoekt ze graag naar toekomstbestendige oplossingen. Dit betekent voor haar betrokkenheid en goed luisteren naar de wensen en oplossingen van de ander. Tegelijkertijd durft ze te confronteren en scherpe analyses te maken ten behoeve van een kwalitatief goed eindresultaat.

Tijdens de uitvoering van een project heeft Elske continu aandacht voor de bredere context, de oorspronkelijk geformuleerde missie en behoeften. Ze daagt zichzelf en anderen graag uit bewuste keuzes te maken, te reflecteren en te (blijven) leren van de te maken en gemaakte besluiten.  

Elske (1987) startte haar loopbaan bij het adviesbureau DOXIS informatiemanagers. Als adviseur informatiemanagement droeg zij bij aan verander- en adviestrajecten bij diverse gemeenten, Woningbouwvereniging Mitros, Dienst Metro en projecten van Rijkswaterstaat. Bij Rijkswaterstaat heeft ze een ware passie ontwikkeld voor de GWW sector. In dienst van 2ndSense voert Elske diverse werkzaamheden uit voor projecten bij Schiphol, Rijkswaterstaat en het waterschap Vallei en Veluwe. Elske studeerde moderne Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisatie bedrijfs- en organisatiegeschiedenis.

LinkedIn  

 

Elske 3