Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

11-05-2011

Met frisse blik en grote betrokkenheid expliciet werken

Tussen Veessen en Wapenveld wordt een maatregel uit het Ruimte voor de Rivier-programma aangelegd. De aanleg van twee nieuwe dijken en een in- en uitlaatwerk in dit laaggelegen komgebied zorgt ervoor dat er een hoogwatergeul ontstaat. Deze werkt bij extreem hoogwater als een bypass voor de IJssel en voert dan ca 45% van het IJsselwater af. De maatregel beschermt in zo’n situatie het bovenstroomse deel van de IJssel met steden als Deventer en Zutphen. 2ndSense heeft in 2011 van het Waterschap Vallei en Veluwe de vraag gekregen om het opstellen van het object-kwalitatieve deel van de Vraagspecificatie te begeleiden en mede te realiseren.

2ndSense beoordeelde met een frisse blik de resultaten van de voortgaande projectfase en heeft de resultaten grondig geanalyseerd om deze vervolgens expliciet te maken voor het contract. Tijdens de contractvoorbereiding zijn, m.b.v. Systems Engineering, binnen het project 5 systemen gedefinieerd. Dit heeft geleid tot 5 specificatiedocumenten waaruit de Vraagspecificatie Eisendeel is samengesteld. Het uitwerkingsniveau wisselt per deel; zo is er sprake van design&construct voor de civieltechnische constructies en engineering&construct voor de waterhuishoudkundige objecten. In nauwe samenwerking met het contractteam heeft 2ndSense gezorgd dat het aanbestedingsdossier één integraal geheel is. Van doelstellingen en EMVI-criteria tot bepalingen voor de contractsturing. Gedurende langere tijd vult 2ndSense op een daadkrachtige wijze de functie van technisch manager in.

In de realisatiefase (vanaf juli 2013) is 2ndSense betrokken bij de contractbeheersing voor het technisch proces en de inhoudelijke ondersteuning van de technisch manager. De opdrachtnemer dient de contractbeheersing in te richten en uit te voeren met SE. 2ndSense vervult een rol in de auditting hiervan in het ontwerp- en realisatieproces.
Het project is opgeleverd en overgedragen aan de beheerders, volgens het principe “Opleveren en Overdragen in één dag”. De gezamenlijke prestatie van opdrachtgever, opdrachtnemer en beheerders is dat alle benodigde onderliggende beheerinformatie van alle objecten in de afgelopen maanden is opgesteld, getoetst en nu overgedragen. Traditioneel is men daar nog maanden na oplevering druk mee.

Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe

Gerealiseerd door: Erik Klijn Velderman

Opgeleverd: conform contract op 31 juli 2017

 

 

 

 

Terug naar overzicht ›