Aanbesteding Noorderbrugtracé

12-05-2014

Aanbesteding vereist expliciete aanpak

De WOM Belvédère heeft een herstructureringsopgave die beoogt de stedelijke dynamiek te herstellen, de bereikbaarheid van de stand Maastricht te verbeteren, de (woning)bouw weer op gang te brengen, de perifere detailhandelsvestigingen (PDV) in het Belvedèregebied te huisvesten en (daarmee) een impuls te geven aan de lokale en regionale (grensoverschrijdende) werkgelegenheid.

 Een van de belangrijkste onderdelen van deze herstructureringsopgave is de verlegging van de aanlanding en tevens de capaciteitsvergroting van de Noorderbrug (de Noorderbrug vormt aan de noordzijde van Maastricht de hoofdverbinding tussen de oost- en westoever van de Maas), die met de nieuwe situering in de toekomst ook als hoofdontsluitingsweg zal gaan fungeren voor het gehele Belvedèregebied. De opgave bevat, naast de verbetering van het Noorderbrugtracé, tevens andere verbeteringen van de verkeersstructuur in het gebied, zoals de aanleg van een noord-zuidverbinding op de westelijke Maasoever tussen Maastricht en het Belgische achterland en de aanpassing van de omliggende infrastructuur die door het nieuwe verkeerssysteem een andere verkeersfunctie krijgt.

De aanbesteding van het Noorderbrugtracé is inmiddels gestart. Om de aanbesteding op een expliciete en transparante wijze te laten verlopen is 2ndSense gevraagd om, vanuit de rol van aanbestedingssecretaris en contractmanagement, dit proces in te richten en uit te voeren.

Opdrachtgever: WOM Belvédère

Gerealiseerd door: Alex Jansen

Terug naar overzicht ›