Aanpak Ring Zuid - Groningen

15-05-2011

Complexiteit op alle fronten

De zuidelijke ringweg (A7) is zo’n twaalf kilometer lang en loopt dwars door de stad Groningen. Ter verbetering van de verkeersdoorstroming, de bereikbaarheid van Groningen, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit én de leefbaarheid van de stad, gaat de zuidelijke ringweg op de schop. Het Rijk, de provincie en de gemeente hebben hiervoor plannen gemaakt. Onderdeel van het plan is een deel verdiepte ligging van de weg.

De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid (ARZ) is een samenwerking van Rijkswaterstaat, provincie Groningen en gemeente Groningen. Op dit moment wordt parallel gewerkt aan het afronden van de planprocedure en het voorbereiden van de marktbenadering. Het project is op alle fronten complex te noemen: inhoudelijk, omgeving, politiek-bestuurlijk, organisatorisch en procedureel. Dit vraagt om een werkwijze waarbij scope, afwegingen en afspraken helder en gestructureerd worden vastgelegd en informatie snel en makkelijk toegankelijk is voor alle projectmedewerkers. 2ndSense is aan het begin van de planvorming gestart met het implementeren van Systems Engineering als werkwijze voor de projectorganisatie om grip te houden op de inhoudelijke informatiestromen. De eisenstructuur is topdown opgebouwd in Relatics in interactie met de klanteisen en gekoppeld aan brondocumenten, objectenstructuur, functies en raakvlakken. Voor kritische ontwerpafwegingen zijn trade-off rapportages opgesteld.

De eisenstructuur vormt nu de basis voor de Vraagspecificatie die door 2ndSense in samenwerking met de specificeerders van Rijkswaterstaat, Provincie en Gemeente wordt uitgewerkt tot een set eisen die voldoet voor het D&C-contract. 2ndSense ondersteunt de projectorganisatie bij het juist, nuttig en efficiënt toepassen van de SE-principes opdat de inhoudelijke kwaliteit en integraliteit van specificaties en ontwerp blijft geborgd.

Meer informatie over dit project kunt u lezen op www.aanpakringzuid.nl

Opdrachtgever: Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid

Gerealiseerd door: Bart van Luling, Robert Schuttinga, Jeroen Reessink, Viktor Timmermans

 

Terug naar overzicht ›