Succesvolle workshop V&V van BAM en 2ndSense

07-07-2017


Vrijdag 16 juni stond 2ndSense in het teken van Verificatie en Validatie (V&V). Samen met BAM Infraconsult (Jeroen v/d Meer en Ruben Langeveld) organiseerde 2ndSense een workshopmiddag voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en onafhankelijke consultants. Doel van de middag: praktische invulling geven aan samenwerking tussen alle partijen die V&V toepassen.

Het succes van een open gesprek
Het was een interessante en vruchtbare middag. De deelnemers deelden enthousiast ervaringen en er was veel ruimte voor, soms pittige, discussies. De discussies over V&V hielden we aan de hand van scenario’s voortkomend uit werkelijk gebeurde praktijkvoorbeelden. Terugkerende vragen waren:

  • Wat is daadwerkelijk nodig om V&V te kunnen toepassen?
  • Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor wat?
  • Hoe ga je met elkaar om in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?

Het bleek verfrissend om deze discussies met elkaar te voeren zonder dat er een directe contractuele relatie is. Het gaf de nodige vrijheid om in een open setting het gesprek te voeren en verwachtingen te delen.

De resultaten in een notendop
Elke workshopronde leidde tot een aantal stellingen waarmee we als sector een stap kunnen maken in de verdere ontwikkeling en toepassing van Systems Engineering. Gezamenlijk zijn we gekomen tot het formuleren van de volgende stellingen:

Verantwoordelijk zijn voor het validatieproces is niet hetzelfde als verantwoordelijk zijn voor het validatieresultaat”

“Ontwerpruimte geven betekent niet dat je vage eisen mag stellen”

“Het daadwerkelijk doel van het verificatieproces wordt in projecten niet bereikt door strak de proceseisen uit het contract te volgen”

De resultaten werken wij uit tot adviezen en bundelen wij in een artikel dat BAM en 2ndSense met u zullen delen. Dit doen wij niet voordat we deze succesvolle workshop in september herhalen. Want het smaak zeker naar meer. We zijn nog lang niet uitgediscussieerd in onze sector en dat geldt niet alleen voor V&V!

Bent u geïnteresseerd om een bijdrage te leveren aan de discussies? In september wordt een volgende workshop georganiseerd. Meld uw interesse via welkom@2ndSense.nl. Uiteraard met een gezellige borrel na afloop.

 

Terug naar overzicht ›